uk

Стратегія сталого розвитку

У 2015 році ООН прийняла нову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 цілей, яких світ має досягнути до 2030 року заради стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь.

Цілі сталого розвитку стали орієнтиром і для Групи компаній АСПЕКТ при здійсненні своєї діяльності. Щоденна робота, спрямована на створення свого внеску у глобальне досягнення цілей сталого розвитку, стала пріоритетом для свідомих компаній, які обирають запровадження позитивних змін для людей і планети.

17 цілей глобальної програми сталого розвитку

Побороти бідність у всьому світі та у всіх її проявах

Стимулювати стале та всеохоплююче економічне зростання, повну та продуктивну зайнятість і гідні умови праці

Ми прагнемо повернення українських заробітчан до своїх сімей на батьківщині, усвідомлюючи, що це можливо лише за наявності гідних умов та оплати праці.
Ми вбачаємо свій внесок у досягненні цієї мети шляхом створення нових споріднених бізнесів та робочих місць для громадян України, заохочуючи до цього своїх партнерів та підрядників.

Побороти голод, покращити доступність та якість харчування, а також стимулювати стале сільське господарство

До 2030 року кожна людина на планеті повинна мати доступ до безпечної, поживної їжі в достатніх для забезпечення своїх потреб обсягах. Група компаній АСПЕКТ у партнерстві з Міжнародним Центром Трансферу Аграрних Технологій сприяє досягненню цієї мети шляхом реалізації аграрних проектів – аквакультурного АСПЕКТ-АКВА та молочного АСПЕКТ-ЛАКТЕ, розвиваючи напрямки вітчизняних прісноводного рибництва та молочарства, що дозволять зробити доступними для українців багаті на білок та мікроелементи цінні види риби та збільшити обсяги виробництва молока, сприяючи розвитку сімейного молочного фермерства.

Забезпечити підтримку здоров’я та поширення здорового способу життя для всіх людей, незалежно від віку

Пріоритетом керівництва Групи компаній АСПЕКТ є збереження життя і здоров’я працівників, створення належних, безпечних і нешкідливих умов праці. Політика компанії у сфері безпеки, здоров’я, та охорони праці спрямована на виявлення та усунення причин небезпеки та поліпшення умов праці та здоров’я працівників.

Забезпечити всеохоплюючий та справедливий доступ до якісної освіти та поширювати можливості для навчання протягом всього життя

Співпраця з навчальними закладами, запозичення ноу-хау у топових європейських виробників України та Польщі, а також внутрішня політика, спрямована на саморозвиток особистості, дозволяють розширяти знання та підвищувати кваліфікацію наших спеціалістів в кожному з напрямків діяльності АСПЕКТу. Заохочення до навчання наших різнопрофільних спеціалістів та ретельна робота департаменту кадрів розширяють всебічні знання та підвищують загальний зріз кваліфікованості команд та компанії в цілому.

Досягнути гендерної рівності та посилити права жінок та дівчат

Зменшити нерівність всередині країн та між ними

Сприяти сталому розвитку мирних та недискримінаційних спільнот, надавати рівний доступ до правосуддя та збудувати ефективні, підзвітні та рівні для всіх органи влади на всіх рівнях

Всі люди повинні мати рівні професійні, соціальні, економічні та політичні права, незалежно від віку, статі, раси, національності, походження, релігії, економічного чи іншого статусу. З дня свого заснування наша компанія в рівній мірі спирається на знання, вміння і рівні внески представників всіх статусів. Не допускалася будь-яка форма дискримінації в процесі підбору кандидатів, допуску до робіт, виплаті заробітної плати, або у робочих чи побутових стосунках. Такої політики ми продовжуємо дотримуватися, і закликаємо спільноти позбутися будь-яких прикладів гендерної чи іншої форми дискримінації. У нашому Кодексі корпоративної етики ми чітко визначаємо стандарти відповідності, спрямовані в першу чергу на запобігання – як дискримінації, так і корупції або правопорушенням у всіх їх проявах.

Забезпечити доступність води та водоочищення, а також стале управління водними ресурсами

Всі мешканці планети повинні мати доступ до безпечної питної води. Якість води має бути покращена за рахунок зменшення забруднення, скорочення кількості неочищених скидів та суттєвого збільшення рівнів повторного безпечного використання водних ресурсів. АСПЕКТ реалізує проекти з водопостачання та водовідведення, дотримуючись санітарних норм та стійкості у процесі будівництва.

Забезпечити можливість використання доступної, надійної, безпечної та сталої енергії для всіх мешканців

В Україні доступ до електроенергії мають 100% мешканців, однак частка відновлюваних джерел енергії та рівень енергоефективності економіки залишаються вкрай низькими. ТОВ «АСПЕКТ-ЕНЕРДЖI» робить свій внесок у досягнення цієї цілі сталого розвитку через проектування та будівництво об’єктів відновлюваної енергетики, енергоефективності та чистих технологій. Зокрема, реалізувавши проект дахової сонячної електростанції потужністю 750 кВт — найбільшої з розміщених в межах м. Львова.

Збудувати стійку інфраструктуру, поширювати всеохоплюючу та сталу індустріалізацію та пришвидшити інновації

Зробити міста та інші поселення зручними, безпечними, стійкими та екологічно дружніми

Промисловість має бути модернізована, аби збільшити ефективність використання ресурсів та рівень запровадження екологічних технологій в промислові процеси. Одночасно, негативний вплив міст на довкілля в розрахунку на одиницю населення також має бути суттєво скорочений, зокрема, в частині якості повітря та поводження з відходами. Для підтримки економічного розвитку та добробуту людей Група компаній АСПЕКТ будує якісні, стійкі, сертифіковані інфраструктурні проекти, що сприяють зростанню частки промисловості в зайнятості людей та валовому внутрішньому продукті. Розумне поводження з відходами, ретельні аналіз та планування сприяють захисту та охороні культурної та природної спадщини.

Забезпечити сталі практики споживання та виробництва

Вжити негайних дій для боротьби зі зміною клімату та її наслідками

Зберегти та стало використовувати ресурси океанів, морів та морських екосистем задля їх сталого розвитку

Стале управління та ефективне використання природних ресурсів, запровадження екологічно дружніх практик управління хімічними речовинами та відходами протягом всього життєвого циклу, а також суттєве скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин на суші та в океані є пріоритетами свідомих виробників. Група компаній АСПЕКТ застосовує технології проектування та будівництва з огляду на прагнення промислових підприємств суттєво скоротити обсяги відходів за рахунок попередження їх утворення, скорочення кількості, підвищення рівнів переробки. Наші ланцюги закупівель та створення вартості, високі стандарти в галузі охорони праці та довкілля, а також методи управління життєвим циклом об’єктів враховують критерії сталого розвитку. Це посилює стійкість та спроможність до адаптації до загроз та природних катастроф, пов’язаних зі зміною клімату.

Зберегти, відновити та сприяти сталому використанню наземних екосистем, а також зупинити втрату біорізноманіття

Внесок Групи компаній АСПЕКТ у досягнення цієї глобальної цілі із забезпечення збереження, відновлення та сталого використання наземних та водних екосистем реалізується через партнерство з Міжнародним Центром Трансферу Аквакультурних Технологій, який на базі рибного господарства займається відтворенням популяцій прісноводних риб та зарибленням водойм України, сприяючи збереженню біорізноманіття та протидіючи браконьєрству. Наша стратегія — відмова від антропоцентричного підходу до природокористування, “синдрому підкорення”, і впровадження збалансованої системи “довкілля – соціум – економіка” без загрози природному середовищу, здоров’ю людей, розвитку соціально-економічних процесів.

Посилити можливості для досягнення сталого розвитку та активізувати міжнародну співпрацю в даному напрямі

В рамках міжнародної співпраці Група компаній АСПЕКТ залучає досвід своїх партнерів, впроваджуючи на місцях найкращі практики. Глобальне партнерство для досягнення сталого розвитку має бути посилене для поширення знань, експертизи, технологій та фінансових ресурсів, а також підтримки досягнення цілей сталого розвитку в усіх країнах світу. Партнерство державного сектору, приватних компаній та громадських організацій також має заохочуватися та підтримуватися для досягнення цілей сталого розвитку.

Замовлення дзвінка
Checkboxes *
Заявка на вакансію
Checkboxes *
Замовлення послуги
Checkboxes *
Дякуємо!
Наш фахівець зв’яжеться з Вами найближчим часом
Дякуємо!
Відтепер ви будете завжди в курсі наших останніх новин
Дякуємо!
Як тільки з'явиться нова вакансія, Ви дізнаєтесь про неї одним із перших!