uk

Безпека та здоров’я. Охорона праці

Пріоритетом керівництва Групи компаній АСПЕКТ є збереження життя та здоров'я працівників, створення належних, безпечних і нешкідливих умов праці.

Це ті положення, які є першочерговими при використанні найманої праці та гарантують ведення захищеного і конкурентного бізнесу. Таким чином управління компанії мінімізує всі можливі, передбачувані та непередбачувані ризики, забезпечуючи провадження у повсякденну роботу сприятливих і безпечних матеріалів, механізмів, технологій. Сертифікація по ISO 9001:2015 є чітким підтвердженням цього.

Дотримання всіх норм усіма сторонами є однією з найвагоміших умов нашої співпраці

Політика компанії у сфері безпеки, здоров’я, та охорони праці спрямована на виявлення причин і факторів, які призводять або можуть призвести до погіршення умов праці співробітників, та подальше їх усунення, а також на вибір пріоритетних напрямків, що дозволяють в короткі терміни, з найменшими витратами забезпечити максимально можливе поліпшення умов безпеки праці та покращення здоров’я працівників. Керівництво є відкритим щодо пропозицій від співробітників про поліпшення умов праці.

Інформаційною базою для розробки заходів з охорони праці є законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, дані атестації робочих місць, результати експертиз умов праці, перевірок, приписи органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці. На бізнес-зустрічах дані питання є актуальними і обговорюваними з компаніями-підрядниками, замовниками та виконавцями проектних робіт.

Працівники наших компаній проходять регулярне навчання щодо охорони праці та будівельної безпеки, забезпечуються функціональними та якісними засобами індивідуального захисту. Функціональні обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність кожного керівника, посадової особи чітко зафіксовані в посадових інструкціях та інструкціях з охорони праці.

Відділом охорони праці ведеться постійний контроль дотримання співробітниками вимог промислової безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства для підвищення відповідальності в сфері дотримання вимог з охорони праці. Адже успіх і безпека залежать безпосередньо від відповідальності кожного працівника – як на робочих місцях будівельних майданчиків, так і в компанії в цілому.

Розроблення і затвердження плану комплексних заходів для істотного покращення умов праці – організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та соціальних – є яскравим прикладом того, що управління ГК АСПЕКТ приділяє вагому увагу безпеці та охороні праці всіх працівників.

Головні критерії роботи ГК АСПЕКТ у сфері безпеки та здоров’я:
Повсякденне дотримання у роботі вимог законодавства України та міжнародних стандартів з питань охорони праці та промислової безпеки
Співпраця та взаємодія з контролюючими державними органами у сфері захисту охорони праці
Виявлення, аналіз та прогнозування небезпек і ризиків, управління ризиками для їх повного виключення, максимального зниження до прийнятного рівня або контролю впливу небезпек з метою попередження нещасних випадків, професійних захворювань, аварійних ситуацій
Постійне вдосконалення механізму управління охороною праці, систематичне покращення умов праці на кожному робочому місці.
Замовлення дзвінка
Checkboxes *
Заявка на вакансію
Checkboxes *
Замовлення послуги
Checkboxes *
Дякуємо!
Наш фахівець зв’яжеться з Вами найближчим часом
Дякуємо!
Відтепер ви будете завжди в курсі наших останніх новин
Дякуємо!
Як тільки з'явиться нова вакансія, Ви дізнаєтесь про неї одним із перших!